! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 ธ.ค. นี้นะครับ

[รหัส ASMLIBT01US] ขาย Libertalia
ราคา 2360 บาท

Libertalia
มีสินค้า   ราคา 2360 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Loot & Scheme! Captain Swallow has always dreamed of pocketing a large nest egg in order to retire on a remote island - but he never counted on stiff competition from Captains Stanley Rackum, Dirk Chivers, and others, greedy and cruel enemies who always manage to attack the same ships as he. If he wants to finally sink back and enjoy peaceful days in the sun, he must become the most cunning pirate! Outwit the plans of competing pirates over three campaigns while using the same crew cards as your comrades! Will you be able to make the most of the abilities of your characters at the right time, or will you have the loot snatched from under your foot by a wilier pirate than you? Dive in and prove your knack for tactics in Libertalia!

Game description from the publisher:

Captain Swallow has always dreamed of pocketing a large nest egg in order to retire on a remote island – but he never counted on stiff competition from Captains Stanley Rackum, Dirk Chivers and others, greedy and cruel enemies who always manage to attack the same ships as him. If he wants to finally sink back and enjoy peaceful days in the sun, he must become the most cunning pirate!

In Libertalia, you must thwart the plans of competitive pirates over the course of three rounds while using cards that show the same crew members as your piratical comrades-in-arms. Yes, not only do they attack the same ships, but they employ the same type of ravenous scum that you do! Can you take advantage of the powers of your characters at the right time? Will you be outdone by a pirate smarter than you? Jump into the water and prove your tactical skills!


1