! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 ธ.ค. นี้นะครับ

[รหัส PLE74200] ขาย Barnyard Buddies
ราคา 373 บาท

Barnyard Buddies
มีสินค้า   ราคา 373 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

In Barnyard Buddies, a bunch of cards depicting various animals in different colors are placed faceup on the table. Each turn, one player reveals a card that depicts four animals, each in a different color. All players race to figure out the animal and color not depicted on this revealed card, then grab the card on the table showing this colored animal combination.

This quick, mind-crushing exercise continues until the deck is depleted. Whoever collects the most cards wins!


1