! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 ธ.ค. นี้นะครับ

[รหัส MFGASI5713] ขาย Saboteur 2 Expansion
ราคา 481 บาท

Saboteur 2 Expansion
มีสินค้า   ราคา 481 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

The dwarves are still mining and the saboteurs are still lurking around. But, now the dwarves are divided into two squabbling and competing groups. They are joined by enough new dwarves for up to 12 players. The `Boss` tries to help both groups, while the `Profiteer` deals with everyone, and the Geologists hunt crystals rather than gold.

(Note: This listing covers only the expansion-only versions of Saboteur 2; for the Saboteur 2 listing that includes both the base game and the expansion, go to Saboteur 2 (compilation editions).)

In Saboteur, each player takes on the role of a gold-digging dwarf or a saboteur who wants to hinder exploration of the gold mines — but each player knows only his own role, so the digging may or may not go as planned!

Each turn, a player either lays down a tunnel card to dig from the start card toward one of the goal cards (or potentially away, if a saboteur) or plays an action card to help or hinder someone. If the diggers manage to find the gold hidden under one of the goal cards, then the diggers share the loot found there; if the gold can't be reached before the deck runs out, the saboteurs profit instead. After three rounds, the player with the most gold wins.

The Saboteur 2 expansion adds new role cards (the boss, profiteers, geologists) to the base game, new action cards (steal gold, change your role), and new tunnel cards featuring doors, ladders and bridges. What's more, the gold seekers can now be divided into teams — blue vs. green — and only those on the team that finds the gold score anything — assuming that anyone finds the gold at all, of course...


1