! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 ธ.ค. นี้นะครับ

[รหัส LOO009-S] ขาย Chrononauts
ราคา 749 บาท

Chrononauts
มีสินค้า   ราคา 749 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

What would YOU do with a Time Machine? Would you stop the sinking of the Titanic? Prevent the assassination of JFK? Kill Hitler before WWII? These are just a few of the possibilities in Chrononauts, the award-winning card game of time travel. To win, you must change history at key points called Linchpins, so that history transforms into the Alternate Reality your character calls home. You can also win by collecting a specific set of Artifacts, such as a live dinosaur, the Mona Lisa, and an unpublished Shakespearean play. But be careful - if you create too many paradoxes, you could destroy the entire universe!

In Chrononauts, each player becomes a time traveler, with a unique identity and a secret mission. During the game, players travel backwards and forwards through history, doing all those things people have always dreamed of using a time machine to do: Visiting the great moments of the past, peeking into the future, collecting up impossible artifacts and priceless works of art (at the moment just before history records their destruction), coming to grips with the paradoxes of time travel, and of course, changing pivotal events and altering the course of history itself. How would the timeline be different if Lincoln and JFK had not been assassinated? And is that the version of reality that you came from originally... the one you must return to in order to win? It's all packed into a fast and easy Fluxx-style card game that will take you to the beginning of time and back again.

Prequel:

  • Early American Chrononauts - can be played together in a combined game.

Expanded by:

  • Chrononauts: Lost Identities
  • Chrononauts: The Gore Years
  • several promo cards, though many of these are available in the current base game

Re-implemented by:

  • Back to the Future: The Card Game

1