! ประกาศ !

สั่งรอบต่อไป 15 ธ.ค. นี้นะครับ

[รหัส RGG416] ขาย Race For the Galaxy: The Brink of War Expansion
ราคา 876 บาท

Race For the Galaxy: The Brink of War Expansion
มีสินค้า   ราคา 876 บาท


ติดต่อร้านผ่านทาง Message box ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

As conflicts spread, galactic prestige becomes all-important, both to extract concessions and to fend off attackers. Meanwhile, the Alien departure point is located and the Uplift Overseers arise. This expansion introduces new start worlds, goals, game cards, and rules for galactic prestige to Race for the Galaxy, as well as new solitaire game counters and drafting rules for six players.

The Brink of War is the third expansion to Race for the Galaxy and requires both earlier expansions (The Gathering Storm and Rebel vs Imperium).

This expansion adds 4 new start worlds, 5 goals, 44 game cards, and rules for galactic prestige. New solitaire game counters and drafting rules for six players are also provided.

Each round the player(s) with the most prestige earn an additional victory point and possibly a card. Each prestige is worth one victory point at the end of the game, and many of the new cards allow prestige to be spent (for victory points, cards, or other effects). Additionally, a new "once-per-game" action is introduced that allows the user to search the deck for a card meeting a specific stated requirement, or to enhance the bonus the user earns in a round (at the cost of one prestige).


1